26030 osa %1 snímač %2: absolutní poloha ztracena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo snímače

Absolutní poloha absolutního snímače se stala neplatnou, poněvadž při změně parametrů byl zjištěn změněný převodový stupeň mezi snímačem a opracováním.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD ve všech kanálech.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy již nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou polohy stroje (referenční bod).

Odpomoc

Nové referování/synchronizování absolutního snímače. Absolutní snímač namontovat na straně zátěže a správně konfigurovat (na př. MD: 31040 ENC_IS_DIRECT).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.