26022 osa %1 snímač %2: měření se simulovaným snímačem není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo snímače

Alarm se vyskytne v řízení, má-li být měřeno bez hardwarového snímače (simulovaný snímač).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraven k provozu.

Odpomoc

Pokud možné, změnit pohyb měření tak, aby dotyčná osa nemusela být pojížděna, a tuto osu také již neprogramovat v bloku MEAS. Měřená hodnota pro tuto osu však nemůže být také již dotazována.

Zajistit, aby nebylo měřeno se simulovanými snímači (MD 30240 ENC_TYPE).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.