26020 osa %1 snímač %2: chyba hardwaru %3 při nové inicializaci snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo snímače
%3 = jemné označení chyby

Chyba při inicializaci nebo přístupu snímače (porovnej s přídavnými informacemi rozhraní absolutního snímače z jemného označení chyby).

Alarm může být přeprojektována pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy již nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou polohy stroje (referenční bod).

Odpomoc

Odstranit chybu hardwaru evtl. vyměnit snímač, poněvadž u absolutních snímačů EnDat nejsou k dispozici staré PCU nýbrž SIDA.

Číslo bitu

Význam

Upozornění

bit 0

Výpadek osvětlení

 

bit 1

Signální amplituda příliš malá

 

bit 2

Polohová hodnota chybná

 

bit 3

Přepětí

 

bit 4

Podpětí

 

bit 5

Nadproud

 

bit 6

nutná výměna akumulátoru

 

bit 7

 

rezervováno

bit 8

 

rezervováno

bit 9

Stopa C/D ve snímači ERN1387 chybná nebo snímač EQN připojen.

 

bit 10

protokol nelze zrušit

 

bit 11

Hladina SSI poznána na vedení dat

 

bit 12

TIMEOUT při snímání měřené hodnoty

 

bit 13

Chyba CRC

 

bit 14

Nesprávný submodul IPU pro přímý měřicí signál

Pouze u rozšíření 611D

bit 15

Čidlo vadné

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.