26019 osa %1 snímač %2: měření tímto regulačním modulem není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy NC

%2 = číslo snímače

Obsahuje-li datum stroje MD 13100 DRIVE_DIAGNOSIS8 hodnotu nerovnající se nule, našlo řízení nejméně jeden regulační modul, který měření nepodporuje. Z technologického programu bylo programováno měření pro příslušnou osu.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Stopu.

Odpomoc

Pokud možné, měřicí pohyb tak změnit, aby dotyčná osa nemusela být pojížděna, a tuto osu také již neprogramovat v bloku MEAS.

Naměřená hodnota pro tuto osu však také nemůže být již dotazována.

Jinak regulační modul vyměnit za regulační modul, který podporuje měření. Viz k tomu DRIVE_DIAGNOSIS8.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.