26018 osa %1: výstup zadané hodnoty proudu %2 použit vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

%2 = číslo pohonu

Stejné přiřazení zadané hodnoty je použito vícekrát.

Datum stroje MD 30110 CTRLOUT_MODULE_NR obsahuje pro různé osy stejnou hodnotu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Opravou 30110 CTRLOUT_MODULE_NR zabránit dvojitému obsazení přiřazení zadané hodnoty.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.