10758 kanál %1 blok %2: poloměr zakřivení pro proměnlivou hodnotou korekce příliš malý

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Aktuální korekce poloměru nástroje (použitá fréza) je pro programovaný poloměr dráhy příliš velká.

V bloku s proměnlivou korekcí poloměru nástroje musí být možná korekce buď v každém nebo v žádném místě kontury s nejmenší a s největší hodnotou korekce z programované oblasti. Na kontuře nesmí být žádný bod, ve kterém poloměr zakřivení leží v oblasti proměnlivé korekce.

Jestliže se změní znaménko hodnoty korekce v rámci bloku, zkontrolují se obě strany kontury, jinak pouze strana korekce.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Použít menší frézu nebo část poloměru frézy respektovat již při programování kontury.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.