10759 kanál %1 blok %2: dráha rovnoběžně s orientací nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V bloku s interpolací Spline nebo s polynomickou interpolací probíhá korigovaná dráha minimálně v jednom bodu rovnoběžně s orientací nástroje, t.zn., že tangenta dráhy stojí kolmo k rovině korekce.

Přímky probíhající rovnoběžně s orientací nástroje jsou však přípustné, právě tak kružnice, jejichž rovina stojí kolmo k rovině korekce. (Použití při měkkém vyjíždění z drážky).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu nakonci bloku.

Odpomoc

Úsek kontury nepopisovat pomocí Spline nebo polynomů, nýbrž pomocí přímek a kružnic. Rozdělit geometrii obrobku a mezi jednotlivými částmi zrušit volbu korekce poloměru nástroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.