10757 kanál %1 blok %2: změna roviny korekce při aktivní korekci poloměru nástroje není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Aby bylo možno změnit rovinu korekce (G17, G18 nebo G19), je nutno předem zrušit volbu korekce poloměru nástroje pomocí G40.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

V technologickém programu vložit blok se zrušením volby korekce. Po změně roviny je nutno navolit korekci poloměru nástroje v bloku s najetím s lineární interpolací.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.