10756 kanál %1 blok %2: rušení volby korekce

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při rušení volby korekce poloměru nástroje leží programovaný koncový bod uvnitř korekční kružnice. Kdyby se do tohoto bodu skutečně najelo bez korekce, došlo by k porušení kontury.
 
Jestliže se volba korekce poloměru nástroje ruší pomocí G40, určuje chování při odjíždění (NORM nebo KONT) korekční pohyb, když programovaný koncový bod leží za konturou. Při KONT se okolo posledního bodu, ve kterém je korekce ještě aktivní, vede kružnice o poloměru frézy. Odjížděcím pohybem je tangenta, která vede programovanou koncovou polohou a neporušuje konturu.

Jestliže programovaný koncový bod leží uvnitř korekční kružnice okolo cílového bodu, nevede tímto bodem žádná tangenta.

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Umístit rušení volby korekce poloměru nástroje tak, aby programovaný koncový bod ležel mimo korekční kružnici okolo posledního aktivního bodu korekce.
K dispozici jsou následující možnosti:
 
   zrušení volby v dalším bloku

         vložit meziblok

         zvolit způsob najetí NORM.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.