300005 minimálně 1 modul %1 navíc na sběrnici pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo modulu

Při inicializaci sběrnice byl nalezen minimálně jeden modul bez čísla pohonu tedy quasi navíc. Poněvadž všechny (!) moduly na sběrnici pohonu musí být správně inicializovány, musí být všechny moduly také uvedeny v odpovídajících datech stroje MD.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje MD. Pomocí data stroje NCK-MD 13 000: DRIVE_IS_AKTIV deklarovat eventuelně ještě nepoužitý, ale na sběrnici existující pohon za neplatný. Neaktivní pohony nepotřebují uvedení do chodu ani data pohonu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.