300004 osa %1 pohon %2: špatný typ %3 (VSA/HSA)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = označení typu pohonu

V místě rámu, které je určeno logickým číslem pohonu, je zasunut modul pohonu.
V odpovídajícím NCK-specifickém datu stroje MD 13 040: DRIVE_TYPE je ale definován modul hlavního pohonu (nebo naopak).

Příklad:

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Navolit datum stroje MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR a hledat logické číslo pohonu indikované v textu alarmu. Číslo indexu místa + 1 určuje příslušné číslo zásuvného místa v rámu. Modul VSA/HSA příslušný tomuto zásuvnému místu určuje konfiguraci v datu stroje
MD 13 040: DRIVE_TYPE pro stejný index místa.

VSA: označení 1, HSA: označení 2.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.