300003 osa %1 pohon %2: špatný typ modulu %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = špatný typ modulu

Hardwarová výstavba komponent pohonu zjištěná při inicializaci sběrnice nesouhlasí s údaji v datu stroje MD 13 030: DRIVE_MODULE_TYPE[p]=... (p ... index místa ve vaně).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zadat datum stroje MD 13 030: DRIVE_MODULE_TYPE podle zasunutých modulů pohonů.

Navolit datum stroje MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR a hledat podle logického čísla pohonu indikovaného v textu alarmu. Číslo indexu místa + 1 určuje příslušné číslo zásuvného místa v rámu. Modul VSA příslušný tomuto zásuvnému místu určuje konfiguraci v datu stroje
MD 13 030: DRIVE_MODULE_TYPE pro stejný index místa.

Zadávaná hodnota 1: 1-modul osy, zadávaná hodnota 2: 2-modul osy.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.