300002 osa %1: číslo pohonu %2 definováno dvakrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Logické číslo pohonu v datu stroje NCK-MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR bylo zadáno vícekrát.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli v datu stroje MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR nejsou zadána stejná logická čísla pohonu a každému pohonu přiřadit jiné číslo v rozsahu 1 až 15 (0 odpovídající stavu "Neexistuje žádný pohon" se smí jako jediné číslo objevit v poli dat vícekrát).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.