300006 minimálně o 1 modul (číslo modulu/číslo pohonu %1) méně na sběrnici pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo modulu nebo číslo pohonu

Na sběrnici pohonu nebyly nalezeny všechny pohony ucvedené v datech stroje MD.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje MD a konfiguraci.
U jednořadového uspořádání s rozdílným připojeným napájecím napětím může chybové hlášení znamenat také, že jedna řada byla připojena příliš pozdě (momentálně dovolený čas 10 sec). Pak připojit druhou řadu a znovu vyzkoušet.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.