300007 osa %1: pohon %2 neexistuje nebo není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V osově specifických datech stroje MD 30 11: CTRLOUT_MODULE_NR (přiřazení, do kterého modulu pohonu bude vydána zadávaná hodnota otáček pohonu) MD 30 220: ENC_MODULE_ NR (přiřazení, z kterého modulu pohonu přichází skutečná hodnota ze snímače do regulace polohy) je uloženo logické číslo pohonu, které se nevyskytuje v datu stroje NCK-MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR a data stroje MD 30 240: ENC_TYPE a
MD 30 130: CTRLOUT_TYPE jsou nastavena na "1".

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a vzájemně sladit přiřazení zadané/skutečné hodnoty v osově specifických datech stroje MD 30 110: CTRLOUT_MODULE_NR a MD 30 220 ENC_MODULE_NR a logické číslo pohonu v datu stroje NCK-MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.