300008 osa %1 pohon %2: měřící obvod %3 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = číslo měřícího obvodu

V osově specifických datech stroje MD 30 230: ENC_INPUT_NR [e]=E (e ... index snímače - s tímto snímačem pracuje regulace polohy, E ... číslo snímače - volba konektoru snímače na jednotce pohonu) je navolen konektor snímače (1 nebo 2), na kterém není připojen žádný snímač.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Datum stroje MD 30 230: ENC_INPUT_NR [e] konfigurovat podle použitého konektoru snímače příp. připojit kabel snímače do jiného konektrou.

Když použitý snímač odpovídá zadání v datu stroje MD, je chyba hardwarová chyba jedbotky pohonu. Jednotku vyměnit!

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.