300009 osa %1 pohon %2 měřící obvod %3: špatný typ měřícího obvodu (zasunut typ %4)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = číslo měřícího obvodu
%4 = typ měřícího obvodu

Existující, na FBG pohonu indikovaný modul skutečné hodnoty nemůže zpracovat druh signálu, který je udán pomocí data stroje MD 30 240: ENC_TYPE [e]=S (e ... index snímače - s tímto snímačem pracuje regulace polohy, S ... druh signálu snímače skutečné hodnoty - 0 ... simulační osa bez hardwaru, 1 ... nezpracované signály snímače, 2 ... pravoúhlé signály).

Momentálně lze zpracovat pouze skutečné hodnoty nazpracovaného signálu snímače, takže by se tento alarm neměl objevit.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Do data stroje MD 30 240: ENC_TYPE [e] zapsat 1 (0 zadat pouze u čistých simulačních os, které se mají pohybovat pouze na indikaci skutečné polohy).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.

+


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.