300010 osa %1: pohon %2 aktivní bez přiřazení NC-osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Je aktivní pohon, který není používán/vyžádán žádnou NC-osou (skutečná hodnota, zadaná hodnota).

Všechny aktivní pohony musí být vzhledem k zadané nebo skutečné hodnotě přiřazeny ose.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola dat konfigurace, přiřazení zadané a skutečné hodnoty motoru pohonu příp. snímače dráhy.

Data stroje MD pro konfiguraci:

-                MD 13 000: DRIVE_IS_ACTIVE

-                MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR

-                MD 13 020: DRIVE_INVERTER_CODE

-                MD 13 030: DRIVE_MODULE_TYPE

-                MD 13 040: DRIVE_DRIVE_TYPE.

Data stroje MD pro přiřazení zadané-skutečné hodnoty:

         MD 30 110: CTRLOUT_MODULE_NR

         MD 30 110: CTRLOUT_TYPE

         MD 30 110: ENC_MODULE_NR

         MD 30 110: ENC_INPUT_NR

         MD 30 110: ENC_TYPE.

Eventuálně musí být pro tento pohon nejprve také deklarována NC-osa v kanálu (datum stroje
MD 20 070: AXCONF_MACHAX_USED = K, [K ...číslo osy kanálu]).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.