300011 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení vřetena není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Na sběrnici pohonu je připojena stará výkonová část vřetena (na př. 186-HSA). Tyto pohony vřeten nejsou SINUMERIKem 840D podporovány. Náběh se přeruší.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stopi alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Nutno objednat a instalovat modul vřetena DSP.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.