300012 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení jednotky regulátoru není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Na sběrnici je modul pohonu se "starou" jednotkou regulátoru. U 810D nejsou již tyto moduly podporovány. Rozběh se přeruší.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Objednat standartní nebo jednotku "Performance" regulátoru a vyměnit za "starou".

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.