300100 výpadek napětí pohonů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Vypadlo napájecí napětí jednoho nebo více (všech) modulů pohonu, i když už jednou bylo
v pořádku. (Kontroluje se zpoždění kvitování přístupů ke čtení/psaní. "Timeouts" (prodlevy) jsou interpretovány jako výpadek napětí, poněvadž to je nejpravděpodobnější případ. Zkouška se provádí v cyklickém chodu, nikoliv při náběhu).

Poněvadž v SINUMERIK 840D mají NC-CPU a pohony stejné napájecí napětí, nevznikne chyba zde, poněvadž ja pak bez napětí také NCU. U SINUMERIK FM-NC může tento alarm vzniknout následkem odděleného napájení.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Vyúpnout a znovuzapnout zařízení - pohony opět naběhnou.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.