300101 pohony bez napětí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Tento alarm ukazuje na to, že pohony jsou ještě bez napětí, zatímco NC již běží. Hlášení přijde pouze tehdy, když se nehlásí žádný modul pohonu. (Teoreticky by byla myslitelná chyba sběrnice vznklá přerušením spojení s 1. modulem).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zapnout pohony při odděleném napájení mezi NC a pohony (SINUMERIK FM-NC) - u 840D zkontrolovat sběrnici pohonu do 1. modulu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.