300200 hardwarová chyba sběrnice pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Porucha sběrnice pohonu. Jako možné příčiny poruchy lze považovat:

         chybí ukončovací konektor sběrnice,

         sběrnice pohonu je někde fyzikálně přerušena,

         jiná chyba hardwaru.

Testuje se kontrolní vodič, který probíhá přes celou sběrnici a z posledního zásuvného místa (ukončovacího konektoru) se vrací zpět do NCK).

Upozornění: když pohon naběhne správně i za existence tohoto hlášení, trvala chyba pouze na začátku - pohony mohou přesto být provozuschopné.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
NC přepne do režimu "Sledování".
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

         Zkontrolovat ukončovací konektor sběrnice.

               Zkontrolovat všechny konektorové spoje sběrnice s jednotkami pohonu.

Pokud by výše uvedená opatření nepomohla ke změně chování při náběhu, obraťte se, prosím, na Servis AUT2 SIEMENS AG na Hotline.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.