300201 osa %1 pohon %2: překročení času přístupu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Cyklus čtení adresy pohonu ve fázi inicializace nebyl ukončen během doby hlídání
(ca. 1 ms) (chyba timeout).

Chyba se může vyskytnout v souvislosti s výpadkem napětí jednoho nebo více modulů pohonu, evtl. je příčina v chybě hardwaru (ASIC, sběrnice, moduly pohonu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy

Odpomoc

Pokud alarm vznikl v souvislosti s výpadkem napětí, je nutno tuto příčinu poruchy odstranit.
Jinak se obraťte, prosím, na Servis AUT2 SIEMENS AG na Hotline.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.