300743 osa %1 pohon %2: funkce není možná s touto regulační jednotkou 611D                POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

SINUMERIK Safety Integrated vyžaduje regulační jednotku 611D-Performance.
Pokud tento hardware není k dispozici, dojde k tomuto alarmu.

Alarm se vyskytuje i tehdy, jestliže jsou připojeny motory 1PH2/4/6 a není k dispozici regulační jednotka 611D-Performance.

Tato funkce není dovolena ve spojení s jednotkou 611D-Comfort:

- přepojení motoru (MD1013 0) a MD1100 se nerovná MD2100.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Vyměnit regulační jednotku 611D.

Pokračování

programu

VYP-ZAP NC-systém.

Safety Integrated

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Účinek

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou blokovány.

Vysvětlení

Pro SINUMERIK Safety Integrated je nutná regulační jednotka 611D-Performance. Není-li tento hardware k dispozici, dojde k vybavení tohoto alarmu. Tento alarm také následuje tehdy, jsou-li zapojeny motory 1PH2/4/6 a není-li žádná  regulační jednotka 611D-Performance.

Odpomoc

Vyměnit regulační jednotku 611D.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.