300744 osa %1 pohon %2: chyba kontrolního součtu bezpečných monitorování - nutné potvrzení a přejímací test!        POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Působení

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou blokovány.                                                                                                                                                

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Skutečný kontrolní součet, vypočtený pohonem a odložený v MD 139: $MD_SAFE_ACT_CHEKSUM  (zobrazení kontrolního součtu dat stroje pro bezpečné funkce),  bezpečnostně relevantních MD má jinou hodnotu než požadovaný kontrolní součet uložený při poslední přejímce stroje v MD 1399: $MD_SAFE_DES_CHECKSUM (kontrolní součet dat stroje pro bezpečné funkce). Bezpečnostně relevantní data byla změněna nebo se vyskytla chyba.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat všechna bezpečnostně relevantní data stroje a případně opravit. Potom provést POWER ON a přejímací test.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.