300745 osa %1 pohon %2: mezní hodnoty bezpečných koncových poloh zaměněny

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Působení

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou blokovány.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu
%3 = %4 =

Pro hlídání bezpečných koncových poloh je v datu stroje pro horní mezní hodnotu menší hodnota než v datu stroje pro dolní mezní hodnotu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat data stroje

MD 1334: $MD_SAFE_POS_LIMIT_PLUS[n] (horní mezní hodnota pro bezpečnou koncovou polohu) a

MD 1335: $MD_SAFE_POS_LIMIT_MINUS[n] (dolní mezní hodnota pro bezpečnou koncovou polohu) a změnit je tak, aby horní mezní hodnota byla větší než dolní mezní hodnota.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.