300746 osa %1 pohon %2: není zpřístupnění SBH/SG                POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řídicího systému.

Působení

Operace rozběhu je přerušena, impulsy zůstanou blokovány.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
V datu stroje MD 1301: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí) není zpřístupněna funkce SBH/SG (bezpečné zastavení provozu/bezpečná rychlost), i když v tomto datu stroje je navolena funkce SE/SN (bezpečné koncové polohy/bezpečné narážky).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Aktivovat funkci SBH/SG přes MD 1301: $MD_SAFE_FUNKTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.