300742 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - frekvence měniče není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V provozu U/f (volba přes MD 1014: $MD_UF_MODE_ENABLE (aktivace provozu U/f)) jsou dovoleny jen frekvence měniče (MD 1100: $MD_PWM_FREQUENZY (modulace šířkou impulsů frekvence)) mezi 4 a 8 kHz.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Korigovat datum stroje MD 1100: $MD_PWM_FREQUENZY (modulace šířkou impulsů frekvence) nebo deaktivací provozu U/f MD 1014: $MD_UF_MODE_ENABLE (aktivace provozu U/f) odstranit problém.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.