300741 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - zesílení "feedforward" (předřízení) nelze zobrazit

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Zesílení "feedforward" (předřízení) asynchronního motoru nelze při nevhodné volbě setrvačnosti motoru a jmenovitého momentu motoru zobrazit v interním číselném formátu.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Provoz bez snímače:

Snížit počet rysek snímače MD 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru), protože vplyne do interního číselného formátu.

Volitelně / dodatečně: viz provoz se snímačem

Provoz se snímačem:

Snížit takt regulátoru otáček MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYKLE_TIME (takt regulátoru otáček)

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.