10730 kanál %1 blok %3 osa %2: omezení pracovního pole %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí
%4 = řetězec (+ nebo -)

Tento alarm se objeví, když se při přípravě bloku zjistí, že programovaná dráha v ose přesahuje přes omezení pracovního pole.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

Odpomoc

a)                NC-program - zkontrolovat správnost údajů polohy

b)                posunutí nulového bodu (aktuální "Frame") - zkontrolovat

c)                omezení pracovního pole opravit pomocí G25 nebo

d)                omezení pracovního pole opravit pomocí settingdat nebo

e)                omezení pracovního pole dezaktivovat pomocí settingdata:
                 43410 WORKAREA_MINUS_ENABLE=FALSE

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.