10720 kanál %1 blok %3 osa %2: softwarový koncový spínač %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí
%4 = řetězec (+ nebo -)

Programovaná dráha koliduje s momentálně aktivním softwarovým koncovým spínačem. (2. softwarový koncový spínač se aktivuje signálem rozhraní "2. softwarový koncový spínač plus/minus" v DB 31 - 48, DBX 12.2 a 12.3). Alarm se aktivuje při přípravě bloku technologického programu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat Údaj polohy osy v technologickém programu.

Zkontrolovat data stroje pro softwarové koncové spínače:
36100 POS_LIMIT_MINUS/36120 POS_LIMIT_MINUS2 a
36110 POS_LIMIT_PLUS/36130 POS_LIMIT_PLUS2

Osově specifické signály rozhraní: zkontrolovat "2. softwarový koncový spínač plus/minus" (DB 31 - 48, DBX 12.2 a 12.3), jestli je navolen 2. softwarový koncový spínač plus/minus".

Zkontrolovat momentálně aktivní posunutí nulového bodu pomocí aktuálního "Frame".

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.