10710 kanál %1 blok %2: konflikt při broušení Centerless

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
Broušení Centerless je aktivní a byl vykonán blok, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

         G96 je aktivní a regulované vřeteno je vřeteno master

         regulované vřeteno je v závislé soustavě.

         osy transformace Centerless se protínají s aktivní transformací a je aktivní nástroj.

         pro regulované vřeteno je aktivní konstantní obvodová rychlost kotouče.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programm ändern.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.