10707 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast %2 dosažena osou %3 v ručním režimu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo chráněné oblasti
%3 = název osy

Uvedená osa dosáhla kanálově specifické chráněné oblasti vztažené k obrobku. Je nutno si uvědomit, že aktivní je ještě jedna chráněná oblast vztažená k nástroji.
Chráněnou oblastí vztaženou k obrobku lze projet po odblokování z PLC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Projet chráněnou oblastí lze po odblokování z PLC.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.