10740 Kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků při programování WAB

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
 

Mezi WAB blokem a blokem, který určuje tangentu najíždění či odjíždění, nesmí být programováno víc bloků, než specifikuje datum stroje MC_WAB_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Start NC při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit program součástí.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.