14150 kanál %1 blok %2 číslo nosiče nástroje nedovoleně programováno nebo deklarováno (MD)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Bylo programováno číslo nosiče programu, které je záporné nebo větší než datum stroje MD MC_MM_NUM_TOOL_CARRIER.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Odpomoc

Programovat platné číslo nosiče nástroje popř. datum stroje MD MC_MM_NUM_TOOL_CARRIER.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.