14151 kanál %1 blok %2 otočení nosiče nástroje nedovolené

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Aktivován byl nosič nástroje, u kterého úhel natočení se nerovná nule, přestože není definována příslušná osa. Rotační osa  není definována tehdy, když všechny tři směrové složky jsou nula.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Úhel otočení nastavit na nulu popř. příslušnou rotační osu definovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.