14152 kanál %1 blok %2 nosič nástroje: neplatná orientace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Došlo k pokusu definovat orientaci nástroje pomocí aktivního FRAME, které není dosažitelné aktuální kinematikou nosiče nástroje.

Tento případ se může vyskytnout vždy tehdy, nejsou-li obě rotační osy nosiče nástroje vzájemně svisle nebo má-li nosič nástroje méně než dvě rotační osy.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok.NC-Start.

Odpomoc

Změnit definici nosiče nástroje nebo aktivovat jiný FRAME.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.