16130 kanál %1 blok %2: povel není pro FTOCON dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Případ 1:
Změna roviny není dovolena, když je aktivní modální funkce FTOCON: "Korekce nástroje jemně ".

Případ 2:
Volba transformace je dovolena pouze pro nulovou transformaci nebo pro transformaci šikmé osy, Transmit nebo Tracyl, když je aktivní FTOCON.

Případ 3:
Výměna nástroje pomocí M06 není dovolena, když od poslední výměny nástroje byl aktivní FTOCON.

Případ 4:

Orientovatelný nosič nástroje je aktivní.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program: pomocí FTOCOF zrušit volbu "Korekce nástroje jemně".

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.