16120 kanál %1 blok %2: neplatný index přesné korekce nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Programování chybné:
v povelu PUTFTOC udává 2. parametr, pro který parametr nástroje má být hodnota korigována (1 - 3 délky nástroje, 4 poloměr nástroje). Programovaná hodnota leží mimo dovolený rozsah. Dovoleny jsou hodnoty 1 - 4, pokud je dovolená korekce poloměru nástroje online (viz datum stroje ONLINE_CUTSOM_ENABLE), jinak hodnoty 1 - 3.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program: dovolená délka 1 - 3 nebo 4 pro poloměr.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.