16110 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 není při prodlevě v řízeném režimu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = osa, vřeteno

Vřeteno může být v režimech činnosti polohování, pendlování a řízený provoz. Povelem M70 lze vřeteno přepnout do režimu osy. Řízený provoz se dělí na provoz s řízením otáček a řízení polohy, mezi kterými lze přepínat pomocí klíčových slov SPCON a SPCOF.

Režim polohování:

Polohová regulace (poloha vřetena v SPOS/SPOSA)

Režim pendlování:

Řízení otáček (M41 - M45 nebo M40 a S...)

Režim řízení :

Řízení otáček (otáčky vřetena pod S..., M3/M4/M5)
Polohová regulace (SPCON/SPCOF, otáčky vřetena pod S..., M3/M4/M5)

Režim osy:

Polohová regulace (M70/M3, M4, M5, poloha osy s volně volitelným názvem osy).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat v technologickém programu správné číslo vřetena.

Požadované vřeteno uvést před vyvoláním prodlevy pomocí M3, M4 nebo M5 do řízeného provozu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.