16100 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 v kanálu neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = řetězec

Chybné programování:
číslo vřetena není v tomto kanálu známo.
Alarm se může objevit v souvislosti s prodlevou nebo funkcí SPI.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat technologický program - jestli souhlasí číslo vřetena příp. jestli program běží ve správném kanálu.

Zkontrolovat data stroje MD: 3500 PIND_ASSIGN_TO MACHAX ve všech osách stroje - jestli se v jednom z nich vyskytuje číslo vřetena. Toto číslo osy stroje musí být zapsáno v ose kanálu kanálově specifického data stroje MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.