16020 kanál %1: v bloku %2 nelze znovupolohovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Programování příp. obsluha chybné: má se znovu najet na blok, u kterého neexistuje informace o znovunajetí (na př. programováno REPOS, ale není provedeno REORG, REPOS u A-Spline nebo B-Spline).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.