16005 kanál %1 blok %2 nedovolená hodnota pro dráhu oddálení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Chybné programování:

Hodnota pro dráhu oddálení nesmí být záporná.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blokování NC-startu.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.