16000 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota pro odskokové zařízení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při "Rychlém odskoku od kontury" (klíčové slovo: LIFTFAST) byla pro odskokové zařízení programována kódová hodnota (klíčové slovo: ALF=...), která leží mimo dovolený rozsah (dovolený rozsah hodnot: 08).

U aktivní korekce poloměru frézy nelze použít:

pro G41                kódová čísla 2, 3 a 4 a

pro G42                kódová čísla 6, 7 a 8, poněvadž kódují směr ke kontuře.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat odskokové zařízení pomocí ALF=... v rámci dovolených mezí.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.