12582 kanál %1 blok %2: index pole %3 chybný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Proměnná $A nebo $V jsou vyhodnoceny při akcích synchronního pohybu v reálnem čase, což znamená v interpolačním hod.impulsu.

Všechny ostatní proměnné (např. uživatelem definované proměnné) jsou i nadále při úpravě bloku vypočítány.

Není dovoleno, index proměnné pro úpravu bloku indexovat s proměnnou reálného času.

Příklad:

DEF INT INPUT3

WHEN $A_IN1 == INPUT$A_INA1 DO ...

Lokálně definovaná proměnná INPUT nesmí být indexována a proměnnou reálného času.

Oprava programu:

WHEN $A_IN1 == $AC_MARKER$A_INA1 DO ....  

Při synchroních akcích je na levé straně porovnání dovolen maximálně 1 index. Totéž platí pro proměnnou, která je v akci popisována. Index může být index osy nebo číslo pro pole.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit program: použít proměnnou reálného času

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.