12581 kanál %1 blok %2: nedovolený čtecí přístup k %3 při synchronních pohybech

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Indikovaná proměnná nesmí být v pohybové synchronní akci proměnnou, která se čte online. To znamená

1. Indikovaná proměnná nesmí v pohybové synchronní akci být na levé straně porovnání. Zde jsou dovoleny pouze vybrané proměnné, na příklad WHEN $AA_OVR == 100 DO ....
2. Indikovaná proměnná nesmí v pohybové synchronní akci být použita jako proměnná $$, na příklad WHEN $AA_IMX >= $$_AD1 DO ...      DO $AC_VC = $$P_F
3. Indikovaná proměnná nesmí být programována jako parametr synchronní procedury, vyhodnocený online, např.

    DO SYNFCT(1, $AC_PARAM0, $SA_OSCILL_REVERSE_POS2Z)

    DO SYNFCT(1, $AC_PARAM0, $SA_OSCILL_REVERSE_POS2Z)

Indikovaná proměnná nesmí v pohybové synchronní akci být na levé straně porovnání. Zde jsou dovoleny pouze vybrané proměnné např.: WHEN $AA_OVR==100 DO...

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Změnit program.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.