12580 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro přiřazení v synchronních pohybech

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Indikovanou proměnnou nelze psát v synchronním pohybu. Zde jsou dovoleny pouze vybrané proměnné.
Na př. je dovoleno DO $AA_IW[X]=10

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit technologický program.
Pro synchonní akce jsou dovoleny pouze určité proměnné
na př.                $AA_IM, $AC_DTGPB.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.