12583 kanál %1 blok %2: proměnná %3 není systémovou proměnnou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Při synchroních akcích na levé straně porovnání, u přiřazené proměnné, jako vstupní proměnné a proměnné výsledku SYNFCT a jako vstupní proměnné pro PTUFTOCF jsou dovoleny pouze speciální systémové proměnné. U nich je možný časově synchronní přístup. Programovaná proměnná není systémovou proměnnou.

Příklad:
DEF REAL OTTO, BERTA[2] DO SYNFCT(2,OTTO, $MN_...)
         ; lokální proměnná nebo datum stroje MD nejsou
         ; u SYNFCT dovoleny jako parametry.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit technologický program. Lokální proměnné nebo data stroje MD nejsou
u SYNFCT dovoleny jako parametry.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.