12584 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze číst sychronně s pohyby

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Při pohybových synchronních akcích jsou na levé straně porovnání jako vstupní proměnná u SYNFCT a jako vstupní proměnná u PTUFTOCF dovoleny pouze speciální proměnné. U nich je možný pohybově synchronní přístup.

Příklad:
PUTFTOCF(1, $AA_OVR, 2, 1, 2)
         ; proměnná $AA_OVR zde není dovolena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Změnit technologický program. Pro funkce SYNFCT a PUTFTOCF jsou dovoleny pouze určité proměnné na př.: $AC_DTGPW, $AA_OVR.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.